Χρονοδιακόπτες
Ηλεκτρικά μοτέρ
Αισθητήρες - Ανεμούρια
Τηλεχειρισμός
Φωτοκύτταρα

Αυτοματισμοί

Οι τέντες σας μπορούν να γίνουν πιο λειτουργικές με τη χρήση αυτοματισμών. Με το πάτημα ενός κουμπιού ή και αυτόματα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, η τέντα σας μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω και προς τα κάτω με μεγάλη ευκολία. Οι χρονοδιακόπτες, τα ηλεκτρικά μοτέρ, οι αισθητήρες και τα τηλεχειριστήρια κάνουν όλη τη δουλειά χωρίς κόπο και έγνοια.