Χρονοδιακόπτες

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τις ώρες που επιθυμείτε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν οι τέντες σας, έτσι μπορείτε να απουσιάζετε άφοβα.